Härmed kallar styrelsen till årsmötet 2012.
All information framgår under rubriken ”Årsmöte 2012” i huvudmenyn.
Varmt välkomna!