Vi uppskattar mycket att du vill delta i vår aktietävling.

Så fort du genomför din första transaktion deltar du i årets tävling. För att göra det scrollar du ned till Lägg order och väljer ett av Large Cap bolagen i listan samt hur mycket pengar du vill investera. Du kan placera en order när som helst under tävlingen men köpen kommer bara att gå igenom under börsens öppettider. Varje order har också en fördröjning på ca 15 minuter [1].

Priserna på varje aktie kommer att motsvara de verkliga priserna på börsen. Det finns ingen inbyggt metod för att se dessa utan vi hänvisar istället till tjänster så som di.se eller Google Finance. För att sälja något av dina innehav väljer du bara Sälj och hur många procent du vill sälja [2].

Under tävlingens gång kommer diverse statistik visas på tävlingssidan. Exempelvis kommer Topp 10 vara publikt under hela tävlingen. Om du vill använda ett annat namn än ditt inloggsnamn kan du registrera ett pseudonym på medlemssidan.

Om du upptäcker något fel eller har ytterligare frågor kontakta någon i styrelsen eller skicka epost till aktietavling@cbs.chalmers.se

Lycka till!

Fotnoter

1. Under testperioden av mjukvaran har vi noterat att vår aktieinformationskälla har haft vissa problem med sina servar vilket påverkar vår tävling. Det kan därför ibland dröja mer än 15 minuter för att en transaktion ska gå igenom.
2. Notera att det inte finns någon möjlighet att ångra en order implementerat i denna version. Vissa preferensaktier (tex Hufvudstaden C) med låg omsättning där det kan dröja veckor innan det finns en köpare kommer därför inte gå igenom förrän det sker.