Årsmöte kommer att hållas den 11 maj kl 17.00 i HA4.

Kallelse_2016

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap 2015-2016

Under årsmötet kommer kommande års styrelse att väljas in. Söktrycket inför årets styrelse har varit högt och vi tackar alla sökande för väl genomförda intervjuer. Efter lång diskussion har valberedningen kommit fram till följande nomineringar:

Ordförande: Tyra Fröjd
Vice Ordförande: Oskar Wahlund
Kassör: Viktor Bengtsson
IT-ansvarig: Erika Skoglund
Ledamot: Clara Dotevall
Ledamot: Oscar Johansson

Revisorer: David Helldén, Filip Wahlund