Årsmöte kommer att hållas den 11 maj kl 17.00 i HA1.

Kallelse till årsmöte 2017

Verksamhetsberattelse_2016-2017

Under årsmötet kommer kommande års styrelse att väljas in. Söktrycket inför årets styrelse har varit högt och vi tackar alla sökande för väl genomförda intervjuer. Efter lång diskussion har valberedningen kommit fram till följande nomineringar:

Ordförande: Christoffer Axelsson (M)
Vice Ordförande: Ellen Johnsson (AE)
Kassör: Hugo Göthberg (M)
IT-ansvarig: Emil Kindgren (I)
Ledamot: Rebecca Hjertonsson (I)
Ledamot: Amanda Östling (AE)