Årsmöte 2013

Under årsmötet den 8:e maj valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2013/14

Ordförande:     Anton Skoglund     I

Vice ordförande:     Alexander Jenson     M

Kassör:     Piotri Neto     I

IT-ansvarig:     Mattias Patricks     E

Ledamot:     Stefan Svensson     I

Ledamot:     Pedro Josefsson     M