Sven Hagströmer

Styrelseordförande, Creades
7 maj, 2014 12:00
Lokal: HA1 Prel.
Inbjudan och introduktion

Peter Elam Håkansson

Grundare, East Capital
16 maj, 2014 12:00
Lokal: HA1 Prel.
Inbjudan och introduktion