Sven Hagströmer

Styrelseordförande, Creades
7 maj, 2014 12:00
Lokal: HA4
Inbjudan och introduktion

Årsmöte

Styrelsen
7 maj, 2014 17:30
Lokal: HA1
Inbjudan och introduktion

Peter Elam Håkansson

Grundare, East Capital
16 maj, 2014 12:00
Lokal: HA4
Inbjudan och introduktion