Aktieskola del 2

Portföljchef, Investment strategy, SEB
25 september, 2014 12:00
Lokal: HA1
Inbjudan och introduktion

Martin Tiveus

VD, Avanza Bank
21 november, 2014 12:00
Lokal: HB4
Inbjudan och introduktion

Didner & Gerge

Grundare, Didner & Gerge
26 november, 2014 12:00
Lokal: HB4
Inbjudan och introduktion

Bo Annvik

VD, Haldex
12 december, 2014 12:00
Lokal:
Inbjudan och introduktion