Årsmöte kommer att hållas den 17 maj kl 17.30 i HA1.

Kallelse till årsmöte

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap 2018

Under årsmötet kommer kommande års styrelse att väljas in. Söktrycket inför årets styrelse har varit högt och vi tackar alla sökande för väl genomförda intervjuer. Efter lång diskussion har valberedningen kommit fram till följande nomineringar:

Ordförande: Hanna Svensson (M)
Vice Ordförande: Simon Rutström (M)
Kassör: Adam Andersson (M)
IT-ansvarig: Emelie Lundqvist (I)
Ledamot: Linus Hansen(Z)
Ledamot: Julia Wassen (I)

 

 

Vi uppskattar mycket att du vill delta i vår aktietävling.

Så fort du genomför din första transaktion deltar du i årets tävling. För att göra det scrollar du ned till Lägg order och väljer ett av Large Cap bolagen i listan samt hur mycket pengar du vill investera. Du kan placera en order när som helst under tävlingen men köpen kommer bara att gå igenom under börsens öppettider. Varje order har också en fördröjning på ca 15 minuter [1].

Priserna på varje aktie kommer att motsvara de verkliga priserna på börsen. Det finns ingen inbyggt metod för att se dessa utan vi hänvisar istället till tjänster så som di.se eller Google Finance. För att sälja något av dina innehav väljer du bara Sälj och hur många procent du vill sälja [2].

Under tävlingens gång kommer diverse statistik visas på tävlingssidan. Exempelvis kommer Topp 10 vara publikt under hela tävlingen. Om du vill använda ett annat namn än ditt inloggsnamn kan du registrera ett pseudonym på medlemssidan.

Om du upptäcker något fel eller har ytterligare frågor kontakta någon i styrelsen eller skicka epost till aktietavling@cbs.chalmers.se

Lycka till!

Fotnoter

1. Under testperioden av mjukvaran har vi noterat att vår aktieinformationskälla har haft vissa problem med sina servar vilket påverkar vår tävling. Det kan därför ibland dröja mer än 15 minuter för att en transaktion ska gå igenom.
2. Notera att det inte finns någon möjlighet att ångra en order implementerat i denna version. Vissa preferensaktier (tex Hufvudstaden C) med låg omsättning där det kan dröja veckor innan det finns en köpare kommer därför inte gå igenom förrän det sker.

CBS medverkar på årets nollrevansch 12 september med Segway som aktivitet. Vi välkomnar både nollan och gamble att komma förbi för samtal och Segway-åkning. Vi besvarar alla frågor du kan tänkas ha om vår förening och kommer även att kunna registrera nya medlemmar på plats. Detta är ett utmärkt tillfälle att förnya ditt medlemskap för läsåret 13/14.

Vi kan nu stolt meddela att vi lyckats förhandla oss till Morris som ny klädsponsor. Således kommer vi återigen kunna bära enhetlighet klädsel kommande läsår. Våra förhoppningar är att detta kommer kunna resultera i en långvarig relation där båda parter gynnas.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och föreläsare för läsåret 12/13. Under det gångna akademiska året nådde föreningen ett rekordhögt medlemsantal och med nyregistreringar ända fram till sista föreläsningen. Under året hölls 20 stycken aktiviteter och ett varierat föreläsningsschema. Vi vill också tacka våra huvudsponsorer SEB och Volvo för sitt stöd, samt Cellsynt som hjälpte oss med SMS-utskick och vår lokalsponsor Eklandia.

Under årsmötet den 8:e maj valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2013/14.

Ordförande:     Anton Skoglund     I
Vice ordförande:     Alexander Jenson     M
Kassör:     Piotri Neto     I
IT-ansvarig:     Mattias Patricks     E
Ledamot:     Stefan Svensson     I
Ledamot:     Pedro Josefsson     M

Den nya styrelsen vill passa på att tacka den avgående för ett mycket bra genomfört verksamhetsår. Njut av sommaren, så ses vi i höst med nya spännande aktiviteter!

SEB anordnar den femtonde juni ett lunchseminarium om svensk välfärd i nutid och dåtid, samt hur man kan planera ekonomiskt inför pensionen. Alla CBS-medlemmar är välkomna, för mer information samt anmälan besök http://seb.evitbe.com/15juni.

En nya styrelse har nu tillsatts enligt beslut på årsmötet. Protokoll härifrån samt den förra styrelsens verksamhetsberättelse är tillgängligt via följande länkar.