CBS medverkar på årets nollrevansch 12 september med Segway som aktivitet. Vi välkomnar både nollan och gamble att komma förbi för samtal och Segway-åkning. Vi besvarar alla frågor du kan tänkas ha om vår förening och kommer även att kunna registrera nya medlemmar på plats. Detta är ett utmärkt tillfälle att förnya ditt medlemskap för läsåret 13/14.

Vi kan nu stolt meddela att vi lyckats förhandla oss till Morris som ny klädsponsor. Således kommer vi återigen kunna bära enhetlighet klädsel kommande läsår. Våra förhoppningar är att detta kommer kunna resultera i en långvarig relation där båda parter gynnas.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och föreläsare för läsåret 12/13. Under det gångna akademiska året nådde föreningen ett rekordhögt medlemsantal och med nyregistreringar ända fram till sista föreläsningen. Under året hölls 20 stycken aktiviteter och ett varierat föreläsningsschema. Vi vill också tacka våra huvudsponsorer SEB och Volvo för sitt stöd, samt Cellsynt som hjälpte oss med SMS-utskick och vår lokalsponsor Eklandia.

Under årsmötet den 8:e maj valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2013/14.

Ordförande:     Anton Skoglund     I
Vice ordförande:     Alexander Jenson     M
Kassör:     Piotri Neto     I
IT-ansvarig:     Mattias Patricks     E
Ledamot:     Stefan Svensson     I
Ledamot:     Pedro Josefsson     M

Den nya styrelsen vill passa på att tacka den avgående för ett mycket bra genomfört verksamhetsår. Njut av sommaren, så ses vi i höst med nya spännande aktiviteter!

SEB anordnar den femtonde juni ett lunchseminarium om svensk välfärd i nutid och dåtid, samt hur man kan planera ekonomiskt inför pensionen. Alla CBS-medlemmar är välkomna, för mer information samt anmälan besök http://seb.evitbe.com/15juni.

En nya styrelse har nu tillsatts enligt beslut på årsmötet. Protokoll härifrån samt den förra styrelsens verksamhetsberättelse är tillgängligt via följande länkar.