Logo

Tidigare föredrag

Aktietävligen / The Stock competition 2022

fredag, 16 september 2022

Beskrivning

OBS: Startdatum 16:e September och slutdatum 14:e Oktober!
Den 16:a septembe börjar vår aktietävling där du får möjlighet att placera en fiktiv portfölj genom vår app. Vill du testa nya strategier? Eller är du nybörjare och vill testa placera fiktivt innan du börjar placera dina egna pengar? Då är aktietävlingen något för dig, inga förkunskaper krävs!
I tävlingen kommer du tilldelas en fiktiv portfölj på 100 000 kr som fritt får placeras i bolag listade på Stockholmsbörsens Large Cap, Mid Cap och Small Cap, under perioden 16:e September till 14:e Oktober. Deltagare kan hoppa in i tävlingen när som helst.
Tävlingen hittar du högst upp i vår app från och med 16:e September, skapa ett användarnamn, sen är det bara att börja handla! Alla köp är courtagefria och det finns ingen begränsning på antal köp- och säljtransaktioner.
Fina priser tilldelas till de tre som har genererat högst avkastning vid periodens slut, 14:e Oktober. Ta chansen att kamma hem första priset på 1 500 kr! Andra priset ligger på 500 kr och trejdepriset på 250 kr.
Aktietävlingen sker i samarbete med Millistream, en modern dataleverantör som levererar högkvalitativ realtidsdata utan fördröjning.
____________________________
Note: Start time september 16 and Endtime October 14!
On september 16, our stock competition begins where you get the opportunity to place a fictitious portfolio through our app. Do you want to test new strategies? Or are you a beginner and want to try investing fictitiously before you start investing your own money? Then the stock competition is for you, no previous knowledge is required!
In the competition, you will be handed a fictitious portfolio of SEK 100,000 that can be freely placed in companies listed on the Stockholm Stock Exchange's Large Cap, Mid Cap and Small Cap, during the period september 16 to October 14. Participants can enter the competition at any time.
You can find the competition at the top of our app from september 16, create a username, then just start trading! All purchases are brokerage-free and there is no limit to the number of buying and selling transactions.
Fine prizes are awarded to the three who have generated the highest return at the end of the period, October 14. Take the chance to win the first prize of SEK 1,500! The second price is SEK 500 and the third price is SEK 250.
The stock competition takes place in collaboration with Millistream, a modern data provider that delivers high-quality real-time data without delay.

Bli medlem i CBS

Fri entré till alla våra evenemang.

Endast 100 kr per läsår