Logo

Personuppgiftspolicy

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER INOM CHALMERS BÖRSSÄLLSKAP

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Denna informationstext förklarar hur CBS hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Har ett aktivt medlemskap i CBS och har ett inloggningskonto.
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier eller använder våra app.
 • På annat sätt kommunicerar med CBS, till exempel via vår mejl.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna information. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du i sidomenyn under Kontakt.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Chalmers Börssällkap (org. nr. 857207-5698) är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som vi gör.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, e-postadress, personnummer samt köphistorik.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR CBS OCH VARFÖR?

När du betalar ditt medlemskap eller handlar andra produkter av CBS hanterar vi följande uppgifter:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik.

Vi hanterar dina uppgifter för att:

 • Hantera och leverera det du har köpt, till exempel genom att tillhandahålla medlemskap eller annan produkt du har köpt.  
 • Ta betalt för medlemskap eller vara och hantera kortbetalningar.
 • För att förhindra bedrägerier, till exempel vid uppvisande av medlemskap vid evenemang.
 • Marknadsföra tjänster och förening, till exempel via epost och sms.
 • Ta fram statistik över antalet medlemmar, och köpta varor, i syfte att förbättra våra tjänster.

När du väljer att bli medlem i CBS och skapa ett inloggningskonto i våra digitala kanaler hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress, antagningsår, sektion och kön.
 • Ett användarnamn som vi skapar för att identifiera dig i våra system.

Vi hantera dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig och administrera din kundrelation till CBS.
 • Skicka sms och mejl för att kontakta dig och informera om våra tjänster.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i den rättsliga grunden samtycke. 

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter under 14 månader från senast betalda medlemsavgift.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter.

 • Rätt till tillgång. Du har rätt till att få tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära rättelse om uppgifter om dig är felaktiga.
 • Rätt till radering. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. I vissa fall kan din begäran nekas om, till exempel om dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig är nödvändiga.
 • Rätt till klagomål. Du har rätt att inge klagomål till Dataskyddsmyndigehet om du anser att vi inte behandlar personuppgifter enligt lag.

För att få tillgång till dina uppgifter eller för att göra en rättelse, kontaktar du oss i styrelsen. Uppgifter till oss hittar du under fliken Kontakta Oss.