Logo

Tidigare föredrag

Årsmöte 2020

tisdag, 5 maj 2020

Börsrummet

Beskrivning

Styrelsen för Chalmers Börssällskap 2019/2020 kallar till årsmöte den 5:e maj 2020 kl. 17.30. Mötet kommer äga rum i Börsrummet på Teknologgården, Chalmers tekniska högskola. På grund av rådande omständigheter (Covid-19) kommer enbart nuvarande styrelse, de nominerade, revisorer samt valberedning ha möjlighet att närvara under årsmötet. Vi gör allt för att minska risker gällande spridning av viruset och undviker således större sammankomster och följer WHO:s råd. Kallelse_CBS_Årsmöte2020 Verksamhetsberättelse_2019_2020

Bli medlem i CBS

Fri entré till alla våra evenemang.

Endast 100 kr per läsår