Logo

Tidigare föredrag

Björn Lindkvist

VD, Resultatfabriken

torsdag, 4 oktober 2012

HA1

Beskrivning

Björn Lindkvist är VD och koncernchef för Resultatfabriken samt Ekonomie Doktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Som företagsledare, forskare samt rådgivare till företagsledningar såväl i Sverige som internationellt har han bidragit till att ett stort antal redan framgångsrika små, medelstora och stora företag utvecklats från en nivå till nästa i termer av lönsamhet och tillväxt. Passionen för och kompetensen att utveckla redan framgångsrika företag till nästa nivå utgör en av grundpelarna dels i utvecklingen av företagsgruppen Resultatfabriken och dess ingående företag, dels i arbetet med att utveckla klientföretag i olika storlekar och inom olika branscher i Sverige och internationellt.

Inom ramen för föredraget på Chalmers Börssällskap har han valt att utifrån sitt arbete som företagsledare, forskare samt rådgivare till företagsledningar dela med sig av kunskap, erfarenheter och spaningar inom följande tre områden:
· företagsutveckling
· företagsledning och ledarskap
· karriär

Utöver ovanstående tre områden kommer dels deltagarna få en inblick i hur man systematiskt och medvetet utvecklar en företagsgrupp över tiden, dels föredraget avslutas med en frågestund där Ni som deltagare ges möjlighet att ställa för Er viktiga frågor.


CBS bjuder på mat och dryck.
Varmt välkomna!

Bli medlem i CBS

Fri entré till alla våra evenemang.

Endast 50 kr per läsår