Logo

Tidigare föredrag

Deadline för Stipendieansökan

fredag, 19 april 2019

Beskrivning

Styrelsen är otroligt glada över att i samarbete med VI2 Invest AB presentera ett stipendium för dig som utöver dina studier på Chalmers har intresserat dig för studier inom ekonomi eller på annat sätt drivit ett projekt eller företag inom ekonomiämnet.

Ansökningen skall innefatta en tydlig beskrivning på vilka studier eller projekt du har genomfört. Den skall också innefatta en personlig beskrivning och en motivering varför just du vill mottaga stipendiet.

Vi2 Invest AB grundades av fem CBS-medlemmar som utgjorde styrelsen för Börssällskapet året 03/04. Under åren i början av 2000-talet fanns det ett CBS-stipendium som delades ut varje år. Detta vill nu styrelsen 03/04 återuppta och det är vi otroligt glada för.

Ansökningarna behandlas och stipendiater utses av styrelsen för Vi2 Invest AB. För att erhålla stipendium krävs att den sökande är studerande vid Chalmers Tekniska Högskola. Av ansökan ska också framgå att projektet/studierna ligger inom stipendiets ändamål.

Länk till anmälan finns på facebook!

Bli medlem i CBS

Fri entré till alla våra evenemang.

Endast 100 kr per läsår