Logo

Tidigare föredrag

Johan Malmquist

VD, Getinge

torsdag, 14 april 2011

Beskrivning

Johan Malmquist från medicinteknikföretaget Getinge höll ett innehållsrikt föredrag i HA1. Han pratade om den resan Getinge gjort sedan de knoppades av från Elektrolux i början på 90-talet. Bolaget har vuxit kraftigt och varit en favorit på börsen tack vare den goda lönsamheten och strategin. Malmquist pratade om deras produkter som ligger i frontlinjen för medicinsk teknik och om framtidsmarkaderna i tillväxtländer. Han diskuterade också aktiens utveckling under senare år.

Bli medlem i CBS

Fri entré till alla våra evenemang.

Endast 50 kr per läsår