Logo

Tidigare föredrag

Lars Nyberg

VD, TeliaSonera

onsdag, 2 mars 2011

Beskrivning

Ett av Stockholmsbörsens absolut största företag, TeliaSoneras VD Lars Nyberg gästade CBS i början på mars. Nyberg pratade om hur han övertalats att gå ur sin pension för att ta över TeliaSonera. Han förklarade också koncernens globala fotspår med verksamhet i 20 länder och om vad som driver lönsamhet i telekombranchen. Dessutom talade han om den explosionsartade utvecklingen av mobilt internet de senaste åren och hur det påverkat företaget, samt hur det var att transformera en hel företagskultur. Göteborgsposten var på besök och intervjuade Nyberg efter föredraget.

Bli medlem i CBS

Fri entré till alla våra evenemang.

Endast 50 kr per läsår