Logo

Tidigare föredrag

Lena Treschow Torell

Styrelseproffs

tisdag, 10 maj 2011

Beskrivning

Verksamhetsårets sista föredrag hölls av Lena Treschow Torell som höll ett mycket intressant föredrag som främst handlade om hennes karriär och vägval. Hon pratade om sin bakgrund som Teknisk Fysiker och om när hon doktorerade på Chalmers. Hon pratade om hur hon gjort karriär inom forskningsvärlden med mängder av tunga uppdrag i Sverige och i EU. Dessutom pratade hon om sina styrelseuppdrag i bland annat flyg- och försvarskoncernen Saab AB och Investor. Publikfrågor handlade om hur hon gjort karriär som kvinna i en mansdominerad värld och om hur man planerar för att hinna med så många olika saker.

Bli medlem i CBS

Fri entré till alla våra evenemang.

Endast 100 kr per läsår