Logo

Tidigare föredrag

Micael Johansson

CEO & President SAAB

torsdag, 12 oktober 2023

HA1

Beskrivning

CBS är stolta över att presentera vår nästa föreläsare, VD för SAAB, Micael Johansson!
Välkommen till en exklusiv föreläsning med en av Sveriges mest framstående ledare inom försvars- och teknikindustrin. Vi är stolta över att presentera Micael Johansson, VD på SAAB, en banbrytande visionär och strategisk tänkare. Under hans ledning har SAAB blivit en global teknologijätte och en drivkraft för innovation i världen. Micael Johansson är en erfaren ledare med över tre decennier i SAAB-koncernen. Han har innehaft flera ledande befattningar, inklusive ledande positioner inom avitronics, följt av affärsområdet Surveillance. Han var även vice VD innan han blev VD för koncernen.

__ENG__
CBS is proud to present our next speaker, CEO of SAAB, Micael Johansson!
Welcome to an exclusive lecture with one of Sweden's most prominent leaders in the defense and technology industry. We are proud to introduce Micael Johansson, CEO of SAAB, a pioneering visionary, and a strategic thinker. Under his leadership, SAAB has become a global technology powerhouse and a driving force for innovation worldwide. Micael Johansson is an experienced leader with over three decades in the SAAB Group. He has held several leadership positions, including key roles in avionics, followed by the Surveillance business area. He also served as the Vice CEO before becoming the CEO of the group.  

Bli medlem i CBS

Fri entré till alla våra evenemang.

Endast 100 kr per läsår