Logo

Tidigare föredrag

Vi2 Invest AB Stipendium / Reward

fredag, 10 maj 2024

Beskrivning

[ENG below, scholarship can be recived by SWE and ENG students] Styrelsen är otroligt glada över att i samarbete med VI2 Invest AB presentera ett stipendium för dig som utöver dina studier på Chalmers har intresserat dig för företagande och entreprenörskap, drivit ett projekt eller helt enkelt är intresserad av ekonomi. För att söka stipendiet skickas en ansökan in till styrelse@cbs.chalmers.se. Ansökningen skall innefatta en tydlig beskrivning på vad du har genomför eller vill genomföra. Den skall också innefatta en personlig beskrivning och en motivering till varför just du vill mottaga stipendiet. Vi2 Invest AB grundades av fem CBS-medlemmar som utgjorde styrelsen för Börssällskapet året 03/04. Under åren i början av 2000-talet fanns det ett CBS-stipendium som delades ut varje år. Detta vill nu styrelsen 03/04 återuppta och det är vi otroligt glada för. Ansökningarna tas emot löpande och stipendiat utses av styrelsen för Vi2 Invest AB. För att erhålla stipendiet krävs att den sökande är studerande vid Chalmers Tekniska Högskola. Av ansökan ska också framgå att projektet/studierna ligger inom stipendiets ändamål. Sista ansökningsdag är 10 maj 23:59. Vid frågor, skicka ett mail till styrelse@cbs.chalmers.se _________________________________________________________ The board is incredibly happy to announce, in collaboration with VI2 Invest AB, a reward for you who, in addition to your studies at Chalmers, have been interested in entrepreneurship, lead a project or are simply interested in finance. In order to apply just send your application to styrelse@cbs.chalmers.se. The application must include a clear description of what you have done or want to do. It must also include a personal description and motivation on why you deserve to receive the reward. Vi2 Invest AB was founded by five CBS members who made up the board of Chalmers Börssällskap in the year 03/04. During the years under early 2000s, this CBS- reward was yearly awarded to deserving students. The board of 03/04 though where able to resume this and we are then incredibly happy about this. Acceptance of applications are open until midnight (23:59) of 10 may 2024. The recipient of the reward will be selected by the board of Vi2 Invest AB. To be qualified in this search, the applicant must be a bona fide student at Chalmers University of Technology and the subject must be with in entrepreneurship, business or finance. Last day of application: April 28 2022 and closed midnight 23:59. If you have any questions, send an email to styrelse@cbs.chalmers.se

Bli medlem i CBS

Fri entré till alla våra evenemang.

Endast 100 kr per läsår