Logo

Vad gör styrelsen och vilka poster finns?

Chalmers Börssällskaps huvudsakliga verksamhet har hittills varit att anordna lunchföredrag med näringslivsprofiler, politiker och sakkunniga.
Utöver detta anordnas varje år en entreprenörskapskväll, en aspresa samt andra evenemang som är relevanta i föreningens mening.

Att väljas in på en position är inte entydigt med ett ansvarsområde. Styrelsen fördelar arbetet enligt egna önskemål, men generellt sett kan styrelseposterna beskrivas som följande:

Ordförande
Som ordförande är du föreningens främsta representant och har huvudansvaret för att leda föreningen framåt. Ordföranden har ofta hand om samarbeten och andra kontakter med kåren, företag och sponsorer. Som ordförande bör du vara engagerad och beredd att avsätta mycket tid. För att passa som ordförande bör du vara strukturerad, utåtriktad och driven.

Vice ordförande
Som vice ordförande har du inga fasta uppgifter enligt föreningens stadgar utan du arbetar aktivt med att bjuda in intressanta föreläsare och hjälper till där det behövs. Vice ordförande har liksom ordföranden ett stort ansvar för att styrelsearbetet fungerar på ett bra sätt. För att passa i denna post bör du vara hjälpsam, utåtriktad och driven.

Kassör
Som kassör ansvarar du för föreningens ekonomi. Det innefattar saker som löpande bokföring, hantera fakturor, hålla koll på medlemsavgifter samt ställa upp en budget. Du bör vara ordningsam som person men förkunskaper inom bokföring är inget krav, dock meriterande. Du kommer gå igenom det viktiga med föregående kassör vid en eventuell överlämning.

IT- och Kommunikationsansvarig
Som IT- och kommunikationsansvarig har du ansvar för kommunikationen ut till föreningens medlemmar så att de håller sig uppdaterade om föreningens aktiviteter. Detta främst genom uppdatering av hemsida, app, sociala medier och annan marknadsföring. IT- och kommunikationsansvarige ser även till att föreningens olika digitala plattformar fungerar som de ska. För att söka denna post behöver du inga förkunskaper, men ett intresse för kommunikation, layout och IT-relaterade frågor är en stor fördel!

Ledamot
Som ledamot har du varierande uppgifter i föreningen och bland annat ska du hjälpa till att avlasta de lite tyngre posterna i styrelsen. Ledamöternas roll kan variera från år till år beroende på hur styrelsen fördelar ansvaren. Ledamöterna kan till exempel vara ansvarig för aktiviteter utanför lunchföreläsningarna. Som ledamot behöver du inga förkunskaper men du bör vara flexibel och hjälpsam.

Tillbaka till valberedningens sida.