Logo

Vanliga frågor och svar

F: Måste man vara medlem för att söka till styrelsen?
S: Det finns inga stadgeenliga hinder för att bli invald som icke-medlem men chansen för att du skall bli invald ökar naturligtvis om du har stor insyn i föreningen.

F: Hur går intervjun till?
S: När du ansökt kommer du kallas till en intervju med valberedningen. Där kommer vi försöka lära känna dig som person och eventuellt försöka passa in dig i en styrelse. Intervjusituationen är tämligen informell och ingenting som skall avskräcka dig från att ansöka.

F: Hur mycket tid tar styrelsearbetet i anspråk?
S: Arbetsbelastningen varierar mycket. Vanligtvis hålls ett lunchmöte varje vecka, och utöver det varierar det från vecka till vecka beroende på evenemang och dylikt. Generellt klarar man av styrelsearbetet på under ca fem timmar per vecka, varav den mesta av tiden går att planera in efter eget schema och kan utföras hemifrån. Belastningen för styrelsearbetet i CBS är således inte lika hög som i många andra kår- och sektionsföreningar. Det går mycket väl att klara av studierna med utmärkta resultat och sitta i CBS styrelse.

F: Jag har en annan fråga som jag inte fått svar på.
S: Frågor om invalet och nomineringar sköts i första hand av valberedningen som nås på valberedning@cbs.chalmers.se, om du anser att nuvarande styrelse borde kunna vara lika behjälplig hittar du kontaktuppgifter till dem här.

Tillbaka till valberedningens sida.