Logo

Varför söka till styrelsen 2024/2025?

Chalmers Börssällskap är en av Chalmers största kårföreningar och har i sin över 30-åriga historia bildat Chalmersstudenter inom ekonomi, näringsliv och finans. Få föreningar har potential att nå så många medlemmar och styrelsen väljer själva hur verksamheten skall fortlöpa.

Kanske har just du en spännande idé om hur Börssällskapet kan utvecklas? Det kan vara alltifrån en talare du vill bjuda in, till ett nytt spännande samarbete du vill skapa. Du kanske också det tycker verkar lärorikt att träffa ledande profiler inom näringslivet?

När ditt år är över fortsätter ditt styrelsearbete att ge avkastning. Alumninätverket arrangerar regelbundet träffar för gamla styrelsemedlemmar vilket är en ypperlig möjlighet att hålla kvar och knyta nya värdefulla kontakter samt att få fortsatt insyn i föreningen.

Att leda en av Chalmers största kårföreningar är dessutom en enastående merit i ditt CV.

Välkommen in med din ansökan.

Till valberedningens sida.