Välkommen till

Chalmers Börssällskap

Vi anordnar för Chalmers studenter regelbundet föredrag med de mest framstående personligheterna i svenskt näringsliv.

Kommande föredrag / Alla kommande föredrag

Nya föredrag

läggs upp

snart.

Senaste föredrag / Alla föredrag

Årsmöte

Afterbörs och presentation av aktietävlingens vinnare!

Kafferep