Om CBS

Chalmers Börssällskap är Chalmers största förening. Förenings syfte är att sprida kunskap om, och främja intresset för, ekonomi och företagande. Detta sker främst genom lunchföredrag hållna av intressanta och kända personer med förankring i näringslivet och den finansiella sektorn,

Att vara medlem kostar 50 kr för ett helt läsår. Då ingår flera evenemang under året samt gratis mat och dricka under lunchföredragen. Enda kravet för att bli medlem är att du studerar, eller har studerat, vid Chalmers.

Organisation

Chalmers Börssällskaps högsta beslutande organ är årsmötet, som hålls årligen i slutet av läsåret. För den löpande förvaltningen av Chalmers Börssällskap svarar dess styrelse. Styrelsen är också Sällskapets verkställande organ. Mer ingående information kan läsas i Börssällskapets stadgar, vilka du hittar här (PDF-format).

Styrelser

Verksamhetsår 2018 / 2019

Namn Post Sektion
Hanna Svensson Ordförande M
Simon Rutström Vice Ordförande M
Adam Andersson Kassör M
Emelie Lundqvist IT-ansvarig I
Linus Hansen Ledamot Z
Julia Wassén Ledamot I

Verksamhetsår 2017 / 2018

Namn Post Sektion
Christoffer Axelsson Ordförande M
Ellen Johnsson Vice Ordförande AE
Hugo Göthberg Kassör M
Emil Kindgren IT-ansvarig I
Rebecca Hjertonsson Ledamot I
Amanda Östling Ledamot AE

Verksamhetsår 2016 / 2017

Namn Post Sektion
Tyra Fröjd Ordförande M
Oskar Wahlund Vice Ordförande M
Viktor Bengtsson Kassör I
Erika Skoglund IT-ansvarig I
Clara Dotevall Ledamot I
Oscar Johansson Ledamot M

Verksamhetsår 2015 / 2016

Namn Post Sektion
David Helldén Ordförande I
Adam Dahlberg Vice ordförande I
Daniel Frändberg Kassör I
Tove Arrelid IT-ansvarig I
Anna Skilbred Ledamot M
Johan Hansson Ledamot Byggingenjör

Verksamhetsår 2014 / 2015

Namn Post Sektion
Tom Diedrichs Ordförande I
Jakob Rados Vice Ordförande I
Oscar Jacobsson Kassör I
Filip Wahlund IT-ansvarig M
Adrian de Roos Ledamot M

Verksamhetsår 2013 / 2014

Namn Post Sektion
Anton Skoglund Ordförande I
Alexander Jensson Vice Ordförande M
Piotri Neto Kassör I
Mattias Patricks IT-ansvarig E
Pedro Josefsson Ledamot M
Stefan Svensson Ledamot I

Verksamhetsår 2012 / 2013

Namn Post Sektion
Christoffer Ask Ordförande Z
Anders Gustafsson Vice Ordförande H
Cathrine Särnqvist Kassör I
Fredrik Karlsson Ledamot AE
Johan Nänzen Ledamot M & I
Michail Mavromatis Ledamot V

Verksamhetsår 2011 / 2012

Namn Post Sektion
Alexander Yeh Ordförande IT
Robin Cukierman Vice Ordförande AE
Anna Teiwik Kassör I
Calle Ekdahl IT-ansvarig F
Anders Perneborn Ledamot M
Carl Johan Adolfsson Ledamot H

Verksamhetsår 2010 / 2011

Namn Post Sektion
Viktor Ansund Ordförande IT
Robin Feng Vice Ordförande I
Viktor Mårdström Kassör I
Victor Ekdahl IT-ansvarig TM
Eva Andersson Ledamot I
Henrik Ericsson Ledamot M

Verksamhetsår 2009 / 2010

Namn Post Sektion
Christian Pitulia Ordförande
Fredrik Berglund Vice Ordförande
Gustav Fredriksson Kassör
Viktor Nilsson IT-ansvarig IT-08
Johan Ivarsson Ledamot
Jonatan Falk Ledamot
Magnus Carlred Ledamot

Verksamhetsår 2008 / 2009

Namn Post Sektion
Patrik Fagerfjäll Ordförande
Jesper Moberg Vice Ordförande
Jonas Slettengren Kassör
Jakob Unfors Sekreterare
Nils Jungenfelt IT-ansvarig
Julius Lindecrantz Ledamot

Verksamhetsår 2007 / 2008

Namn Post Sektion
Kristoffer Bäckman Ordförande
Erik Lindecrantz Vice Ordförande
Ted Sporre Kassör
Anders Lindberg Börsrummsansvarig
Alexander Arvidson Ledamot
Mikael Wennerberg Ledamot

Verksamhetsår 2006 / 2007

Namn Post Sektion
Johan Svanberg Ordförande
Henrik Augustsson Vice Ordförande
Sophia Riisberg Jensen Kassör
Sebastian Rasmusson-Honnér Sekreterare
Deji Odulate Ledamot
Gustav Andersson Ledamot

Verksamhetsår 2005 / 2006

Namn Post Sektion
Erik Hedlund Ordförande
Christopher Irding Vice Ordförande
David Sandberg Kassör
Carl Svantesson Sekreterare
Marcus Jedenmark Ledamot
Maria Pettersson Ledamot

Verksamhetsår 2004 / 2005

Namn Post Sektion
Fredrik Kjell Ordförande
Martin Irding Vice Ordförande
Sanne Möller Kassör
Erik Malm Ledamot
Rikard Benjaminsson Ledamot

Verksamhetsår 2003 / 2004

Namn Post Sektion
Mikael Ternhult Ordförande I-01
Henrik Jansson Vice Ordförande K-01
Henrik Nordin Kassör F-01
Christian Persson Sekreterare I-99
Erik Carlsson Ledamot I-01
Joacim Lydén Ledamot Z-02

Verksamhetsår 2002 / 2003

Namn Post Sektion
Carl-Johan Ström Ordförande D-00
Katja Aronsson Vice Ordförande I-01
Anna Svanberg Kassör I-01
Dan Pettersson Ledamot F-01
Karan Farhangdoust Ledamot E-00

Verksamhetsår 2001 / 2002

Namn Post Sektion
Henrik Magnusson Ordförande D-98
Henrik Lernfelt Vice Ordförande I-98
Jan Johansson Kassör E-97
Peter Nilsson Sekreterare Z-98
Peter Hagström Ledamot E-99
Peter Ericsson Ledamot E-00

Verksamhetsår 2000 / 2001

Namn Post Sektion
Lars Skanke Ordförande M-98
Hans Grufman Vice Ordförande E-99
Martin Jansson Kassör M-99
Anna Jansson Sekreterare Z-97
Jimmy Ekström Ledamot SM-98
Mattias Öberg Ledamot Z-98

Verksamhetsår 1999 / 2000

Namn Post Sektion
Johan Larsson Ordförande M-97
Johan Moläng Vice Ordförande Kf-95
Christian Bengtsson Kassör Z-96
Fredrik Dahlborg Sekreterare F-98
Henrik Axelsson Ledamot M-98
Ulrik Hoffmann Ledamot Vx-97

Verksamhetsår 1998 / 1999

Namn Post Sektion
Emil Ahlberg Ordförande I-96
Thomas Karlsson Vice Ordförande Vx-96
Marcus Lindqvist Kassör M-94
Magnus Hedlund Sekreterare Mx-97
Mathias Bosson Ledamot M-97
Per Lundström Ledamot M-96
Mika Niittyniemi Ledamot D-92

Verksamhetsår 1997 / 1998

Namn Post Sektion
Örjan Runervik Ordförande E-95
Petter Larsson Vice Ordförande M-94
Per Ekstrand Kassör D-95
John Hörnkvist Sekreterare I-95
Anders Carlsson Ledamot M-95
Thomas Karlsson Ledamot Vx-96
Ted Karlzén Ledamot E-96

Verksamhetsår 1996 / 1997

Namn Post Sektion
Rikard Fröberg Ordförande I-95
Michael Lönnberg Vice Ordförande D-93
Fredrik Gustavsson Kassör E-93
John Hörnkvist Sekreterare D-95
Fredrik Andersson Ledamot E-93
Thomas Comstedt Ledamot I-94
Christian Lundqvist Ledamot IoD-95

Verksamhetsår 1995 / 1996

Namn Post Sektion
Björn Elzén Ordförande E-92
Anders Björk Vice Ordförande V-91
Göran Emanuelsson Kassör D-91
Fredrik Andersson Sekreterare E-93
Magnus Andersson Ledamot I-94
Adam Musa Ledamot D-94
Ole Persson Ledamot I-92

Verksamhetsår 1994 / 1995

Namn Post Sektion
Johan Riddergard Ordförande I-91
Magnus Dahlgren Vice Ordförande I-91
Martin Sipari Kassör I-93
Daniel Berg Sekreterare M-92
Göran Emanuelsson Ledamot D-91
Anders Paulson Ledamot D-91
Johannes Åkesson Ledamot E-90

Verksamhetsår 1993 / 1994

Namn Post Sektion
Johan Riddergard Ordförande I-91
Magnus Dahlgren Vice Ordförande I-91
Markus Hörnkvist Kassör I-91
Daniel Berg Sekreterare M-92
Anders Björk Ledamot V-91
Anders Paulson Ledamot D-91

Verksamhetsår 1993

Namn Post Sektion
Johan Riddergard Ordförande I-91
Magnus Dahlgren Vice Ordförande I-91
Markus Hörnkvist Kassör I-91

Samarbetspartners

Chalmers Börssällskaps verksamhet baseras på ett nära samarbete och utbyte med utvalda aktörer inom svenskt näringsliv. CBS vill tacka följande samarbetspartners som gör vår verksamhet möjlig: